In deze video kijken we kort terug op dit jaar en nodigen we uit voor de ALV, te houden 16 September om 20 uur nabij de buurttuin bij het groene eiland. Ook in deze video vast een uitleg van de aanpak en het proces naar de ALV toe en hoe u zich voor de ALV in kunt schrijven.

 

In de volgende video doen we verslag van het verloop van en toestroom in het ledenbestand. Een bedankje aan iedereen die daar hard aan werkt. Ook hoe het huidige bestuur de stand van zaken van de vereniging beleefd komt aan de orde. En een voorstel voor hoe nu verder.

In video 3 willen we vieren welke activiteiten toch hebben kunnen plaatsvinden ondanks het moeilijke corona jaar. Gelukkig zijn er op de momenten dat het kon, toch mooie dingen gebeurd.

In 2020 hebben we wel een AED in de wijk voor elkaar kunnen krijgen en hebben we het jaar leuk af kunnen sluiten dankzij de werkgroep jeugd die voor iedereen een mooie kerstboom had geregeld.

In deze laatste video ronden we de verslaglegging af en gaan we door de plannen en agenda heen. Ook leggen we uit wat de procedure is voor het geven van feedback en het inschrijven voor de vergadering.

Namens het bestuur,

Peter van Gameren, secretaris