Bijgaand vindt u het jaarverslag 2020 – 2021 van de bewonersvereniging de Twaalf Hoeven. Door Corona is er in Januari / Februari helaas geen ALV mogelijk geweest. Vandaar nu een jaarverslag van ruim anderhalf jaar aan activiteiten.

[pdf width=”575px”]http://www.twaalfhoeven.nl/wp-content/uploads/2021/07/Algemeen-jaarverslag-B12H-2020-21.pdf[/pdf]

Mondelinge toelichting door de secretaris zijn op de volgende pagina te vinden.

In dit verslag zult u geen gedetailleerd financieel verslag vinden. We hebben ervoor gekozen deze gegevens niet openbaar te delen. Leden die meer inzicht willen in het financiële reilen en zeilen van de vereniging nodigen wij uit een email te sturen naar penningmeester@twaalfhoeven.nl. Deze mensen zullen een gedetailleerd financieel jaarverslag toegestuurd krijgen.

Zoals ook in het verslag aangetekend, wij zouden goed leden kunnen inzetten die zich actief willen inzetten voor de vereniging. Op dit moment is het zo dat het voorstel van het bestuur is bepaalde werkgroepen in ruste te plaatsen. Niet omdat daar geen werk te doen is. Maar omdat er niemand is die die kar wil trekken. Eén belangrijk onderwerp waar wij bijvoorbeeld geen bemanning voor hebben is de energietransitie. Maar ook andere onderwerpen die voorheen in werkgroepen belegd werden verdienen meer aandacht dan ze nu krijgen. Wij willen eenieder die actief wil worden in bestuur of werkgroep dan ook vragen een email te sturen naar de secretaris@twaalfhoeven.nl.

Het jaarverslag alsmede voorstellen en agenda zullen binnenkort van toelichtende filmpjes voorzien worden via de website. Feedback wordt verzameld via secretaris@twaalfhoeven.nl en via de website terug gerapporteerd. Op 16 September vindt bij de buurttuin de stemming plaats. Wij hopen hier, binnen de corona regels, veel leden te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

bestuur bewonersvereniging De Twaalf Hoeven