De officiële aankondiging op papier zal nog volgen in het aankomende Hoeveblad. Maar onder voorbehoud van corona maatregelen hierbij vast de aankondiging van de ALV van 2022.

Deze ALV zal, nogmaals onder voorbehoud, plaats vinden op dinsdag 22 Februari vanaf 19.30 in gebouw ‘de Rotonde’, Zuidhoef 138.

Tijdens deze vergadering zal de secretaris, Peter van Gameren, afscheid nemen van zijn bestuurstaken voor de vereniging.
Wij zoeken daarom op zijn minst nog een vervangende secretaris.
Liefst breiden we het bestuur nog uit met een voorzitter. 3 a 4 personen in het bestuur werkt het best. Wij willen iedereen die zin heeft de schouders eronder te zetten dan ook vragen contact op te nemen met de huidige secretaris via secretaris@12hoeven.nl. Dit kan een simpel mailtje zijn om even terug te bellen.
Wij zouden een aanmelding voor het bestuur graag voor 14 Februari definitief willen maken.

Waarom zou u in het bestuur zitting nemen? Het bestuur zorgt ervoor dat de vereniging draaiende blijft. Dat de basis er ligt voor de activiteiten georganiseerd door de werkgroepen en individuele bewoners. En het is een mooie tijd om in te stappen. De maatregelen lijken langzaamaan lichter te worden zodat er meer kan en er is een flinke pot met geld zodat bedachte activiteiten ook tot uitvoering gebracht kunnen worden. Een mooie tijd dus om met frisse moet en ideeën vorm te geven aan de toekomst van de vereniging.

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat er een nieuw bestuur komt. Het huidige bestuur blijft namelijk maar met 1 persoon over als zich niemand aanmeldt. En dat mag volgens de statuten niet. Dan moeten we echt gaan nadenken of de vereniging in haar huidige vorm kan doorgaan. En wij denken toch dat de vereniging met alle jeugdactiviteiten, aanpakken van de problematiek A12, mooie lustrumfeesten, etc. verdient om door te gaan en zelfs te groeien met alle mooie kansen die er liggen.
Dus … meldt u aan om de vereniging met nieuw elan door te zetten.

De data op een rij:

Uiterlijk 14 Februari een nieuw voorgesteld bestuur formeren

22 Februari om 19.30 ALV en installatie nieuw bestuur in de Rotonde.

ALV onder voorbehoud Corona maatregelen. Over eventuele veranderingen informeren wij u hier en via de Facebook pagina.

Hopelijk tot de 22e en voor die tijd aan de telefoon als u zich aanmeldt als nieuw bestuurder.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven