Op 6 april aanstaande zijn alle leden weer van harte welkom bij de Algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven. Deze vindt plaats in de aula van basisschool ’t Vlot. Aanvang 20.00 uur. In het Hoev’blad dat u laatst heeft ontvangen stond al de nodige informatie. Voor de volledigheid én ter aanvulling:

Agenda

Verslag Algemene ledenvergadering 2 april 2015

Algemeen jaarverslag 2015

Financieel overzicht 2015

Begroting 2016