Er zijn in met name Plaswijck (postcode 2804) een groot aantal autoinbraken geweest. De wijkagent Arthur Furrer wil met de donkere dagen weer in aantocht u daarom graag wijzen op enkele aandachtspunten. Zie www.wijkteamplaswijck.nl .