Beste medebewoners,

De gemeente Gouda wil een nieuw hondenbeleid vaststellen.

Het gaat onder andere om een opruimplicht overal in Gouda, het plaatsen van extra afvalbakken voor hondenpoep, toezicht en handhaving, en vooral over de plaatsen in de wijk waar honden vrij mogen loslopen .

Wethouder en gemeenteraad willen eerst de mening van de wijkteams weten. Wij hebben al veel reacties ontvangen. Er zijn al twee voorstellen voor extra uitlaatplaatsen in de wijk.

Voordat wij een eindadvies opstellen, willen wij nog op woensdag 25 september as. een besloten bewonersavond houden voor geïnteresseerde bewoners die constructief willen meedenken en/of een mening of advies hebben over het nieuwe hondenbeleid.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail aan info@wijkteamplaswijck.nl

Verdere informatie kunt u nalezen op de website www.wijkteamplaswijck.nl .

Website: www.wijkteamplaswijck.nl

Twitter: www.twitter.com/wtplaswijck

Facebook: www.facebook.com/wijkteamplaswijckgouda