Een conceptakte voor de statuten van de Verenging en een concept versie van het huishoudelijk reglement zijn ter inzage beschikbaar via onderstaande link:

Conceptakte Statutenwijziging

Concept Huishoudelijk regelement