Beste leden,

Eind van deze maand (januari) gaan we, zoals eerder aangegeven, de contributie van 2015 innen!

Bij de leden die een machtigingskaart hebben afgegeven zal het lidmaatschap weer door middel van een automatische incasso worden afgeschreven. De leden die hebben aangegeven liever een factuur te willen ontvangen zullen nogmaals een factuur voor de contributie in de bus krijgen, maar dan voor 2015.

Tijdens de eerstvolgende ALV stelt de vergadering opnieuw de contributie vast. Het voornemen is dan om na de zomervakantie nogmaals een incasso te draaien voor de contributie 2016.

Daarmee zijn dan alle achterstanden ingelopen.

contributie2015