Beste leden,

Hiermee informeert het bestuur jullie graag over het innen van de contributies van 2014 en 2015.

We hebben eerder laten weten dat het ledenbestand door een aantal factoren gedateerd is geraakt en dat mede de transitie naar de IBAN-nummers dit jaar aanleiding is geweest alles nu goed op orde te brengen.

Dat was zeker geen gemakkelijke klus.

Contactpersonen en het bestuur/ledenadministratie hebben er uiteindelijk heel veel uren werk ingestopt om de formulieren binnen te krijgen en de ledenadministratie op orde te brengen.

Het resultaat mag er wat ons betreft dan ook zijn!

In week 52 gaan wij eindelijk de contributie van 2014 innen!

In deze week zal bij de leden die een machtigingskaart hebben afgegeven het lidmaatschap door middel van een automatische incasso worden afgeschreven. De leden die hebben aangegeven liever een factuur te willen ontvangen of van wie wij geen reactie van hebben ontvangen, zullen de factuur voor de contributie van 2014 in de bus krijgen.

Omdat de machtiging die u heeft afgegeven een machtiging is voor het lidmaatschap per jaar (€ 11,-), zullen wij in januari 2016 nogmaals een incasso doen, maar dan voor de contributie van 2015.

Tijdens de eerstvolgende ALV stelt de vergadering opnieuw de contributie vast. Het voornemen is dan na de zomervakantie nogmaals een incasso te draaien voor de contributie 2016.

Daarmee zijn dan alle achterstanden ingelopen.

Het bestuur/de ledenadministratie wil de leden nogmaals hartelijk danken voor jullie begrip en in het bijzonder de contactpersonen voor hun medewerking bij deze klus die ons samen toch ruim 100 mensuren heeft gekost!

Contributie2 contributie1