Via ‘Wijkteam Plaswijck’ kreeg ik het verzoek om het volgende bekend te maken:

“Bewoners waren gewend om meldingen over jeugdoverlast ook via het 140182-nummer bij de gemeente te doen, het Meldpunt Openbaar Gebied.

Vanaf heden moeten deze meldingen van overlast over jeugd rechtstreeks bij de politie gedaan worden. Reden is dat er bij veel burgers onduidelijkheid was waar men moest melden.

U kunt bellen naar het politie-nummer 0900-8844 of via http://www.politie.nl/melden.

Vandaar uit zal de politie urgentie bepalen, de wijkagent informeren en eventuele inzet plegen.

Bij het direct melden bij de politie wordt de slagvaardigheid vergroot en wordt de opvolging direct georganiseerd door de politie als dat nodig is.

Uiteraard onderhouden politie en gemeente contact met elkaar over deze overlastmeldingen. Samen zoeken we naar gerichte maatregelen om jongeren die overlast veroorzaken aan te pakken.

Bewoners helpen daarbij het beste door jeugdoverlast rechtstreeks te melden bij de politie (0900-8844).”