Bewonersvereniging De  Twaalf Hoeven spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Bewonersvereniging De  Twaalf Hoeven aanvaardt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie afkomstig van deze website of door het gebruik van informatie op websites waarnaar verwezen wordt.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Bewonersvereniging De  Twaalf Hoeven vereist. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven.

Voor meer informatie over Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven kunt u zich wenden tot de secretaris van de vereniging. Zie de adressenpagina voor contactgegevens.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze website kunt u zich wenden tot de sitebeheerder.