Het financieel jaarverslag van de vereniging over het jaar 2019 is op te vragen bij de penningmeester:
penningmeester@12hoeven.nl