Voor de laatste stand van zaken (oordeel Milieudienst) en de zienswijze van wijkteam Plaswijck en bewonersvereniging 12 Hoeven over de geluidsbelasting vanwege de verbreding van de A12, zie www.wijkteamplaswijck.nl.
Opmerkelijk de geluidsoverlast is berekend en niet gemeten.