Straatnamenboek Gouda (met veel historische info) is vernieuwd.

Naar aanleiding van onze Alg. Leden Vergadering op 26 april 2012 is van diverse zijden de wens naar voren gekomen om nog weer eens te beschrijven hoe de wijken in Gouda zijn ontstaan.
Laat nu juist op 12 oktober 2012 de Historische Vereniging “Die Goude” 80 jaar bestaan en een zeer uitgebreid werk in 4 delen gaan uitgeven over straatnaamgeving, historie van de stadswijken, namen van bruggen en waterwegen in Gouda.
Bij vóórinschrijving gaat het totaal van 4 boekwerken van elk ca. 200 pagina’s met  kleuren- en zwart-wit foto’s op extra mooi papier en met kaarten en schetsen € 80,= kosten inclusief een verzamel-/opbergcassette. Betaling in 2 delen mogelijk per 1 okt. 2012 en 1 okt. 2013.
De start van de uitgaven is op 12 oktober 2012. Het laatste deel verschijnt maart 2014.

Deel I: Binnenstad + Stolwijkersluis + algemene ontstaansgeschiedenis Gouda + inhoudsopg.
Deel II: Korte Akkeren + Nieuwe Park + Kadenbuurt + Kort Haarlem.
Deel III: Ouwe Gouwe + Oosterwei + Achterwillens/Goudse Hout + Gouwestroom/ Oost- polder in Schieland met Westergouwe (gegevens voor zover nu bekend).
Deel IV: Bloemendaal + Plaswijck + Goverwelle (allen uit ongeveer zelfde bouwperiode).

Dr. Nico Habermehl, bekend van historische verhandelingen o.a. op TV-Gouwestad, heeft met vele Goudse kenners (Goudalogen) deze boekwerken tot stand weten te brengen en te presenteren.
Mogelijk dat die kennis mooi aansluit bij Uw interesse die nu opnieuw gewenst is. Daarom één en ander hierbij ter kennisname. Zie voor verdere informatie op: info@diegoude.nl óf www.diegoude.nl óf www.goudanet.nl/straten
De informatie over deel 4 even ingezien met als conclusie dat de informatie zéér breed en recent is en dat er weinig zal ontbreken!

Aanbevolen…….

Hugo Scholten  (FH 43).