Bron: Stijn Tielemans, Algemeen Dagblad d.d. 25-12-2023 (Hoge schermen, stiller asfalt? Gouwenaars die last hebben van A12 hoeven daar nog niet op te rekenen | Gouda | AD.nl)

Gouwenaars die last hebben van het monotone geraas van verkeer over de A12 hoeven niet te rekenen op een snelle komst van hogere geluidsschermen. Het verhogen daarvan is duur en een ingrijpend project. De aanleg van stiller asfalt laat (ook) nog jaren op zich wachten.

Dat komt naar voren uit de reactie die Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland ontvingen van Rijkswaterstaat. De eerste drie bundelden de krachten vanwege de geluidsoverlast van de A12, zoals omwonenden die ervaren.

April dit jaar droeg de voltallige Goudse gemeenteraad Gouda op om nieuw onderzoek te doen naar de overlast en bij Rijkswaterstaat aan te dringen op adequate actie. Omwonenden ervoeren dat als een ‘reuzenstap’. Zij zijn verenigd in een werkgroep, die al jaren strijdt tegen de herrie van de A12. Inzet van de werkgroep was en is om het opknappen of liever nog verhogen van de geluidschermen te realiseren.

Maar dat verhogen is niet mogelijk met de huidige fundering, meldt Rijkswaterstaat in antwoord op de brief die het collectief schreef. Dus zou de verhoging een ‘kostbare zaak’ worden. De wegbeheerder zegt te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Alles dat daar bovenop toch nog zou gebeuren, is voor rekening van de gemeente. Al geeft Rijkswaterstaat wel aan ‘medewerking te willen verlenen’. Alle schade aan de schermen is inmiddels gerepareerd. Tussen 2027 en 2030 verwacht de instantie stiller asfalt aan te leggen.

Wat je sowieso op korte termijn kunt doen, is de maximum­snel­heid terugbren­gen van 130 in de nacht naar 100″ Max de Groot (PvdA)

Grenzen

Ieder jaar berekent die of het verkeersgeluid binnen de vastgestelde grenzen blijft. Daarvoor staan langs rijkswegen ‘digitale referentiepunten’ met elk een eigen geluidsgrens. Volgens de wegbeheerder laten de berekeningen zien dat de herrie binnen de perken blijft.

Rijkswaterstaat berekent het geluid, en meet dat niet. Dus geeft de rekenmethode – die binnenkort wordt vernieuwd – misschien wel een goed beeld van de werkelijkheid, maar sluit die daar niet volledig op aan, stellen de gemeenten. Want de berekeningen zeggen niets over het geluid dat op de gevels van woningen terechtkomt. Dat blijft echter wel onder de norm, volgens Gouda.

De gemeenten en de provincie beraden zich nog op vervolgacties. Zo moeten ze nog bepalen op welke manier zij onderzoek willen doen naar de ervaren hinder.

Jaren

,,Wat je sowieso op korte termijn kunt doen, is de maximumsnelheid terugbrengen van 130 in de nacht naar 100”, zegt raadslid Max de Groot (PvdA). ,,Dat moet via de landelijke overheid, maar hoeft geen jaren te duren. Dat kan in een jaar, lijkt mij, tussen 2025 en 2028. En je kan versneld het stille asfalt aanbrengen. Dat staat nu later op de planning.”

De Groot vindt het lastig om te beoordelen of de rekenmethode ‘honderd procent oké is’. ,,Daarom ben ik benieuwd naar de specialisten binnen de A12-werkgroep, en hoe zij aankijken tegen de argumenten van Rijkswaterstaat. Het model werkt met gemiddelden, het is maar de vraag of voldoende wordt erkend dat mensen juist aanlopen tegen de uitersten en dat die te hoog kunnen zijn.” Samen met GroenLinks wil de partij van het college van B en W weten wanneer dat met de werkgroep in gesprek gaat.

Astrid Zwaan, van de werkgroep A12 Gouda-Reeuwijk, geeft aan dat de groep bewoners nog niet kan reageren, omdat die nog niet met de gemeente Gouda heeft gesproken.