Beste medebewoner,

Gezien de laatste berichten over de voorgenomen rondweg Reeuwijk gaan het Wijkteam Plaswijck op hun website  in op de laatste ontwikkelingen. Er zullen nog informatiebijeenkomsten worden georganiseerd, samen met de bewonersverenigingen in de wijk, waarbij ook zal worden ingegaan op een mogelijke doorsteek naar onze wijk. Voor de achtergronden en documenten zie ook het stuk op de website van Wijkteam Plaswijck van vorig jaar.

Voor meer informatie:
Stichting Wijkteam Plaswijck
www.wijkteamplaswijck.nl
Telefoon: 06 239 56 999
Twitter: @wtplaswijck
Facebook: wijkteamplaswijckgouda