Bericht van de penningmeester

Inning contributie 2016

contributie2016

De inning van de contributie over 2016 zal in week 45 plaatsvinden.

Het bedrag zal in week 45 automatisch van uw rekening worden afgeschreven of u ontvangt in week 45 de contributiebrief.