kascontrole

 

Voor het boekjaar 2013 is de Kascontrolecommissie op 23 april 2014 bij elkaar geweest en heeft de kas en de boeken van de Vereniging gecontroleerd.

De commissie heeft geen bijzonderheden opgemerkt en deshalve décharche verleend aan het bestuur voor het afgelopen boekjaar.