Op 11 januari is er een Kerstbomeninzameling.

kerstbomeninzameling

De Kerstbomen kunnen die dag op de parkeerplaats bij ’t Vlot worden ingeleverd. Per ingeleverde Kerstboom ontvang je € 0,50.

Inleveren kan tussen 11.30 en 15.00 uur.