De bewoners enquête kunt u vinden op Energietransitie – Bloemendaalplaswijck