OpschoonAktie Zaterdag 22 november 2014 organiseert de Werkgroep Leefomgeving van Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven een schoonmaakactie. De Twaalf Hoeven is de groenste buurt van Gouda en die positie behouden we graag. Het thema zal zijn: ‘Maak je buurt mooi!’ Met de ondersteuning van Cyclus, Promen, Wijkteam Plaswijck, Gemeente Gouda, Estafette Odin BV en Basisschool Het Vlot maken we onze buurt nóg mooier! Wethouder Hilde Niezen zal het ‘startschot’ geven. klik hier voor meer informatie!