veiligheidspuntGouda

Bewonersbijeenkomst veiligheid

Naar aanleiding van de reacties op de vorige nieuwsmail over de whatsapp groepen en de succesvolle Inbraak Preventie Actie, nodigen wij u uit voor een besloten bijeenkomst over veiligheid in de wijk. De meeste bewoners hadden een voorkeur voor maandag 18 januari as.

Met wijkpartners
Deze bijeenkomst houden wij samen met de gemeente Gouda en de Politie. Een wijkagent zal aanwezig zijn. Ook contactpersonen van de Gemeente en Stadstoezicht zijn aanwezig.

Bespreekpunten
Bespreekpunten onder andere: ervaringen whatsapp groepen, digitaal platform, veiligheidsenquête, evaluatie Inbraak Preventie Actie, komende sessie met de burgemeester, de start van ‘Buurt Bestuurt’ (proef in de wijk met inspraak van bewoners op waar-en-wat bij toezicht en handhaving). En uiteraard wat u belangrijk vindt.

Zakelijkheid
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en net als u bewoner van de wijk. Onze bijeenkomsten over veiligheid zijn zakelijk van aard, waarbij we de wijkagenten waar mogelijk ondersteunen en we als wijkbewoners elkaar helpen.

Aanmelden
Indien u komt, vragen wij u dat via onderstaande blauwe knop door te geven, dit vanwege het besloten karakter en de reservering van de ruimte.
Datum: maandag 18 januari 2016
Locatie: wijkcentrum De Buurtstee
Aanvang: 20 uur
Na afloop is er een informeel samenzijn.

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie Bloemendaal Plaswijck

(Stichting Wijkteam Plaswijck)

Ja, ik kom maandag 18 januari as.