De Werkgroep Leefomgeving organiseert op 20 en 21 maart een klusactie in de buurt in het kader van NLDoet.

Vorig jaar hebben we drie mededelingenborden gekregen van Croda (via Aad van Agten). Deze mededelingenborden willen we bij de belangrijkste ingangen van de buurt plaatsen, om zo alle buurtbewoners op de hoogte te houden van activiteiten van de bewonersvereniging en andere belangrijke mededelingen.

nldoet

Naast het plaatsen van de mededelingenborden zullen er allerlei activiteiten zijn, waarmee we ons voorbereiden op het nieuwe seizoen. Denk aan het maken van nestkastjes en insectenhotels, het verder maken of repareren van de buurttuinen, maar ook het opruimen van zwerfafval.

Uiteraard wordt voor een hapje en een drankje gezorgd.

NLDoet2015

Heb je tijd en zin om mee te helpen met het klussen aan de mededelingenborden op vrijdag 20 maart, of wil je juist meehelpen met het plaatsen van de mededelingenborden op 21 maart en de voorbereiding op het nieuwe seizoen, neem dan contact op met de Werkgroep leefomgeving via leefomgeving@12hoeven.nl of door te bellen met de contactpersoon van de werkgroep: Debby Gerritsen (559567).