De Rotonde

Uitnodiging

Open Middag ac De Rotonde 12 juni 2014

Beste belangstellende(n),

Donderdag 12 juni a.s. organiseren wij weer de jaarlijkse Open Middag.

Deze middag is bedoeld voor cliënten, familie, verwijzers, wijkbewoners en andere belangstellenden. Het biedt de cliënten de mogelijkheid om te laten zien wat zij op het activiteitencentrum doen. Er is gelegenheid om het gebouw te bekijken, cliënten in activiteiten aan het werk te zien, hun werkstukken te bewonderen en om met hen en/of medewerkers in gesprek te gaan.

We willen u graag informeren over de verschillende activiteiten en over de wijze waarop wij de cliënten ondersteunen.

Dit jaar richten we ons ook op onze buurtbewoners. In het kader van de WMO is het belangrijk om meer zichtbaar te worden en als locatie ook iets voor de buurt te gaan betekenen.

In het kader daarvan zal ac De Rotonde deze middag een Straatbibliotheek openen. Eén van de cliënten heeft zich ingespannen om een mooie bibliotheek in te richten, waarvan wij en buurtbewoners gebruik kunnen maken.

U bent welkom vanaf 13.00 uur tot 15.30 uur.

14.30 uur Officiële opening Straatbibliotheek.

Heeft u een goede indruk gekregen en bent u dorstig geworden, dan kunt u tegen een geringe vergoeding een kopje thee of koffie drinken met zelfgebakken lekkers.

We hopen u te ontmoeten op donderdag 12 juni.

Met vriendelijke groet,

team ac De Rotonde en
Wilmy Kersten
locatiehoofd