Beste bewoners,

Tijdens de aankomende Algemene Leden Vergadering van de Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven (22 maart a.s.) zullen de voorzitter (Ben Peters) en de secretaris (Peggy Revet-van Goudzwaard) niet herkiesbaar zijn.

Het bestuur is daarom hard op zoek naar nieuwe bestuursleden.


Bestuurslid zijn neemt, in tegenstelling van wat soms gedacht word, weinig tijd in beslag. We vergaderen ongeveer 1x per kwartaal en hebben daarnaast een aantal momenten (nieuwjaarsborrel, Algemene Leden Vergadering) waarin we met buurtbewoners samen komen. Van een bestuurslid verwachten wij dat deze mee helpt om beslissingen te nemen. Het uitvoerende gedeelte, laten we voor het grootste deel over aan de werkgroepen die er zijn.


Lijkt het je leuk om wat voor onze leuke, mooie, groene en duurzame wijk te betekenen en wil je meer informatie over wat het bestuur allemaal doet?

Stuur dan een mail aan bestuur@12hoeven.nl of reageer onder dit bericht.