Uit: Algemeen Dagblad 03-02-2023, door Stijn Tielemans.

De petitie is 1758 keer ondertekend. Met hun actie hopen de ondertekenaars te bewerkstelligen dat er wat wordt gedaan aan de geluidhinder die zij ervaren. Ook maken ze zich zorgen over mogelijke aantasting van hun gezondheid door fijnstof.

De opstellers van de petitie willen hogere geluidsschermen langs de A12 (van 7 meter naar 12 meter) en doortrekking van een geluidsscherm van 400 meter tussen Gouda en Bodegraven/Reeuwijk. Ook maken zij zich hard voor nieuw, geluidsarm asfalt en het verlagen van de snelheid op de snelweg langs de woonwijken naar 80 km per uur.

De Statenleden hopen van het provinciebestuur te horen of dat bereid is om de gemeente Gouda bij te staan in haar overleg met Rijkswaterstaat om deze overlast te verminderen. De geluidsoverlast zal volgens Rijkswaterstaat door gebruik van geluidsarm asfalt afnemen. Onderhoud van de weg is echter uitgesteld tot 2024, zeggen PvdA en GroenLinks.