Beste medebewoner,

Samenwerking bij veiligheid steeds belangrijker

Leefbaarheid en veiligheid in de eigen wijk is voor veel bewoners belangrijk. Er zijn echter veel ontwikkelingen op het gebied van veiligheid: gemeente en politie moeten steeds meer keuzes maken. Samenwerking met alle partners, ook bewoners, wordt daarom steeds belangrijker.

Start ‘Buurt Bestuurt’: inspraak bewoners bij veiligheid

Gouda wil daarom starten met ‘Buurt Bestuurt’. Dit komt uit Rotterdam: bewoners mogen de inzet van politie en stadstoezicht in de eigen wijk gaan meebepalen. Dit uiteraard binnen wet- en regelgeving. In de wijk Plaswijck (postcode 2804) zal Buurt Bestuurt als proef van start gaan.

BuurtBestuurt

Overleg over inzet van veiligheid in de wijk

Er komt regelmatig overleg tussen wijkbewoners, gemeente, wijkagenten, stadstoezicht en een vertegenwoordiger uit Rotterdam. Die bespreekt alle grote en kleine veiligheidszaken in de wijk, zoals bijvoorbeeld specifieke overlast, gebiedsverboden, collectieve inbraakpreventie acties, whatsapp groepen, enz. De bedoeling is dat dit overleg daadwerkelijk medezeggenschap krijgt over toezicht en handhaving in de wijk en buurt.

Gezocht bewoners die hieraan willen en kunnen meedoen

U kunt als bewoner van de wijk hieraan meedoen. Voor dit overleg zoeken gemeente en bewonersorganisatie/wijkteam betrokken bewoners uit de wijk. Iedereen is welkom. Ook inwoners die niet eerder actief zijn geweest, maar wel betrokken zijn bij de veiligheid in de eigen wijk. En daadwerkelijk iets willen bijdragen.

Vooral bewoners uit de Steinenbuurt, de Burgenbuurt, de Lustenbuurt en de Zevenburgen worden uitgenodigd.

Deelname is bedoeld voor bewoners die het wijkbelang voorop stellen, die positief-constructief willen en kunnen meedenken en die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor veiligheid. Van u wordt een actieve bijdrage verwacht, zoals medebewoners informeren. Een antecendenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Startbijeenkomst dinsdag 12 juli

As. dinsdagavond 12 juli is de eerste bijeenkomst van het overleg Buurt Bestuurt. Hierbij zijn aanwezig de gemeente Gouda, de wijkagenten, Stadstoezicht, een vertegenwoordiger uit Rotterdam, bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck en bewoners die willen meedoen.

veiligheidspuntGouda

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie, zie www.veiligheidspuntgouda.nl. U kunt zich aanmelden voor het Overleg Buurt Bestuurt via onderstaande blauwe knop. Er wordt dan contact met u opgenomen.

BuurtBestuurt