Uit de digitale nieuwsbrief van Wijkteam Plaswijck (09-11-2012):

Kees en Nannie hebben samen met andere buurtbewoners het initiatief genomen om een buurttuin te starten. Gemeente, Cyclus en Wijkteam Plaswijck zullen dit mooie initiatief ondersteunen.  <lees verder>