Uit de Goudse Post van 20 januari 2016:

 Door Marianka Peters

Een jeu de boulesbaan, kruidenbakken, bloembollen, een pick­nicktafel en een betonnen tafeltennistafel. Dat is het wensenlijstje dat Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven heeft samengesteld.

Dankzij een forse donatie van drieduizend euro uit het Oranje Fonds kan het hele wensenlijstje werkelijkheid worden. Tijdens de nieuw­jaarsbijeenkomst werd de cheque overhandigd door Carina de Boer van het Oran­je Fonds. In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, ver­blijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurt- cadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs.

Buurtcadeau
Bewoners van wijk Twaalf Hoeven zijn blij verrast met het Buurtcadeau, dat goed zal worden besteed in de wijk. (Foto: Marianka Peters)

 

Toen de Straatprijs vorig jaar in de Riet- en Veenzoom viel, hebben de buren aan de Twaalf Hoeven direct een aanvraag ingediend. “We zijn er vreselijk blij mee,” aldus Ben Peters, voorzitter van de Bewonersvereniging.

“Onze buurt is heel actief met vele vrijwilligers. Van de 424 woningen is tachtig procent lid. Vooraf hebben we met elkaar het wensen- lijstje samengesteld, dat nu is gehonoreerd.”

De vereni­ging kan terugkijken op een succesvol jaar, waarin vrij­willigers zich zo’n duizend uur belangeloos hebben ingezet voor hun wijk. “We zijn heel druk geweest met buurtpreventie.

De opgezet­te Whatsapp groep bestaat uit honderd deelnemers en werkt goed. We gaan nu de samenwerking met omge­ving Ruigenburg aan voor een nog veiliger leefomge­ving.”

Daarnaast staat de vereniging voor een grote uitdaging dit jaar. “We wil­len dit jaar starten met acti­viteiten voor ouderen in de wijk en ook gaan we op zoek naar extra handen voor de buurttuin aan de Idahoeve. Genoeg te doen dus.”