Dinsdag 15 april vond een constructieve en ook sfeervolle algemene ledenvergadering plaats. Voor wie de verschillende stukken nog eens wil nalezen zetten we ze alsnog op de website:

Verslag ALV 2013

Algemeen jaarverslag 2013

Beleidsplan Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven 201-2018