Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze wordt gehouden op WOENSDAG 22 MAART A.S. om 20.00 uur

in de Rotonde, Zuidhoef 138.

De agenda kunt u hier bekijken.

Het algemene jaarverslag van de Vereniging over 2016 kunt hier bekijken.

De financiële stukken zijn via de mail op te vragen bij de penningmeester (penningmeester@12hoeven.nl)

Namens het bestuur,

Peggy Revet-van Goudzwaard (secretaris)