Donderdag 26 april 2012, aanvang 20:30, zaal De Rotonde

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven.

Deze vindt plaats op donderdag 26 april 2012, van 20:30 uur tot circa 22:00 uur in zaal De Rotonde aan de Zuidhoef 138.

De zaal is open vanaf 20:00 uur.

Voorlopige agenda
1. Welkom en opening
2. Notulen van de ALV van 31 maart 2011
3. Algemeen Jaarverslag 2011
4. Financieel verslag 2011 en advies van de kascommissie
5. Begroting 2012
6. Verkiezing kascommissie
7. Verkiezing bestuur
a. Kandidaten die zich aan willen melden voor het bestuurslidmaatschap kunnen
zich melden bij de voorzitter (voorzitter@12hoeven.nl of 06-45726452)
8. Rondvraag
9. Sluiting en napraten met een drankje

Wij horen graag of u bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zult zijn door middel van een e-mail naar secretaris @12hoeven.nl.