Geachte mede wijkbewoner,

Graag informeren wij u over positief nieuws in en voor de wijk. Deze nieuwsmail is opgesteld in overleg met de gemeente Gouda.

Positief wijknieuws

Het gaat over ons langstlopende wijkproject, de aanleg van de Schoolzones in de wijk. Met ‘vriendelijke vasthoudendheid’ en samen met de basisscholen Carrousel, Cirkel, Plaswijckschool, Ridderslag en Vlot en de gemeente Gouda is er acht jaar geijverd voor een veiliger verkeerssituatie bij de basisscholen.

Start aanleg drie schoolzones in de wijk

Inmiddels is de aanleg daadwerkelijk gestart. Op bijgevoegde foto is te zien dat de geselecteerde aannemer namens de gemeente inmiddels is begonnen met de aanleg van de schoolzone in de bocht van de Plaswijckweg, nabij de Oosthoef en de afslag naar het Vlot / Groene Eiland.

Er komen drie schoolzones in de wijk. Eentje dus op de Plaswijckweg bij de bocht naar het Vlot/ Groene Eiland, eentje op de Plaswijckweg bij de Cirkel en Plaswijckschool en nog een schoolzone op de Ridder van Catsweg bij de Carrrousel en de Ridderslag.

Wat is zo’n Schoolzone

Hoe zit zo’n Schoolzone er uit? Op bovenstaande foto ziet u een foto impressie. Het doel van zo’n Schoolzone is het verkeersveiliger maken voor voetgangers en fietsers, vooral kinderen, bij een basisschool.

  • Een belangrijke regel is dat fietsers en voetgangers hoofdgebruiker zijn en dat de auto in een schoolzone te gast is.
  • Hiervoor wordt het wegvak voor auto’s versmald.
  • Het deel voor fietsers wordt juist breder. Dit fietsersdeel krijgt bovendien een aparte kleur.
  • De middenstreep bestaat uit verhoogd asfalt met een klinkerpatroon (streetprint), zodat van weghelft veranderen moeilijker wordt.
  • Verder komen er verschillende borden en markeringen bij een Schoolzone.
  • Ook geldt een maximum snelheid van 30 km/uur.

Al deze fysieke aanpassingen blijken een positief effect te hebben op de verkeersveiligheid: auto’s rijden minder hard en ook wordt er voorzichtiger gereden, zo blijkt bij al aangelegde schoolzones in Nederland.

onderzoek: de meeste schoolkinderen wonen op loop- en fietsafstand van hun basisschool in onze wijk

Naast fysieke wegaanpassingen ook rijgedrag van belang

Deze fysieke aanpassingen van de weg zijn belangrijk. Maar net zo belangrijk voor de verkeersveiligheid van kinderen is natuurlijk het rijgedrag van automobilisten, ook in Gouda. De gemeente wijst daarom op enkele regels voor een auto in een Schoolzone.

  • In ieder geval zeer rustig rijden, maximaal 30 km/uur.
  • Verder achter fietsers blijven, dus in beginsel niet inhalen.
  • Ook beseffen dat u als automobilist te gast bent in een Schoolzone. Dat wil dus zeggen dat u in beginsel alle andere weggebruikers letterlijk en figuurlijk de ruimte geeft.

Gaat het werken ?

Of het echt verkeersveiliger wordt in onze wijk zal moeten blijken. Want bijvoorbeeld de versmalling bij het Boegpad van enkele jaren terug was voor iedereen wennen en nog steeds gaat het daar niet altijd goed. Het is wat wij vaak terughoren van de gemeente -en terecht-, het zijn meestal de eigen wijkbewoners die zorgen voor drukte en onveilige situaties. Laten de nieuwe Schoolzones en het nieuwe jaar dus redenen zijn voor een goed voornemen, namelijk rustig rijden in de nieuwe Schoolzones.

Duurde wel erg lang …

Als bewonersorganisatie zijn wij tevreden met de realisatie van dit belangrijke wijkproject. Al in de jaren negentig waren er veel signalen van wijkbewoners over de onveilige situatie op de Plaswijckweg. In 2013 en 2014 zijn er verschillende onderzoeken, bewonersenquêtes en schoolenquêtes (zie voorbeeld reacties) geweest. Op basis hiervan hebben we samen met de basisscholen in 2014 een verkeersplan gemaakt. Een belangrijk moment was dat de gemeenteraad van Gouda in 2017 unaniem de aanleg van de Schoolzones in onze wijk bevestigd. Na verschillende projectleiders en verschillende schetsplannen kon dan dit jaar eindelijk met realisatie worden begonnen. En dank aan die ambtenaren bij de gemeente die ook zijn blijven aandringen op de realisatie …

enkele reacties uit de kinderenquête van destijds

Planning aanleg: tot en met medio 2023, daarna heel Gouda

De verwachting is, aldus de gemeente, dat naar verwachting in juni 2023 alle drie de Schoolzone’s in de Plaswijck (postcode 2804) zijn gerealiseerd. Deze Schoolzones zullen uiteindelijk in heel Gouda worden aangelegd. Onze wijk is de eerste en fungeert als proef. Laten we hopen dat deze Schoolzones bijdragen aan een verkeersveiliger situatie voor vooral de kinderen bij de basisscholen in de wijk.

Met vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie 2804
contact@bloemendaalplaswijck.nl

de unaniem aangenomen motie
in de gemeenteraad in 2017