Geachte wijkbewoners van de Hoevenbuurt,

Dank voor uw aanwezigheid tijdens duurzaamheidavond op 17 mei en/of de open informatiemarkt over zonnepanelen op 26 juni jl. Tijdens deze bijeenkomsten kon u informatie krijgen over het verduurzamen van woningen in de Hoevenbuurt, energiebesparing, het kopen en huren van zonnepanelen en collectieve wijkacties.

Graag nodigen de gemeente Gouda, bewonersvereniging de Twaalf Hoeven en de Energie Coöperatie Gouda u uit voor een vervolgbijeenkomst over het verduurzamen van de Hoevenbuurt. Deze informele bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 16 oktober as., in basisschool Het Vlot, aanvang 20.00 uur. U kunt aanvullende informatie krijgen, leren van elkaars ervaringen, welke aanvullende maatregelen en collectieve wijkacties mogelijk zijn, en hoe andere buurtbewoners zijn te informeren.

Kunt u laten weten of u komt? Zie hiervoor onderstaande blauwe mailknoppen. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kan dat via contact@energiecooperatiegouda.nl .

Wij hopen op uw komst!

Energie Coöperatie Gouda
06 239 56 99