Geachte medebewoner,

Zoals bekend is vanwege de verbreding van de A12 sprake van een toename van de geluidsbelasting voor met name de Hoevenbuurt. Inmiddels zijn er veel signalen hierover ontvangen.

Vorig jaar hebben Wijkteam Plaswijck en de Bewonersvereniging 12 Hoeven daarom een zienswijze ingediend. Deze is bijgevoegd en kunt u ook nalezen op www.wijkteamplaswijck.nl. Het ging onder andere om mogelijke compensatie voor geluidswerende voorzieningen.

Hierop is van de instanties/overheden nog steeds geen antwoord gekomen. Wel kregen wij bericht dat niet de gemeente maar (eerst) de Omgevingsdienst Midden-Holland de zienswijze zal beantwoorden. Dit antwoord is ook nog niet ontvangen.

De werkgroep A12 Geluidsbelasting (van Wijkteam Plaswijck en de Hoevenvereniging) heeft wel al zelf geluidsmetingen gedaan. Dit waren vooral metingen buiten. Omdat in de regelgeving óók de geluidsbelasting binnen de woningen van belang is, wil de werkgroep extra metingen uitvoeren binnenshuis.

Wij zoeken buurtbewoners die hierbij willen helpen. Er is een geluidsmeter beschikbaar. De handleiding is vrij eenvoudig. Op een aantal tijdstippen en bij verschillende windrichtingen kunt u dan zelf de geluidsmetingen doen en deze terugrapporteren.

Indien u wilt helpen, dan kunt u bellen met Miriam Nuijten (BH 31, ’s avonds 530039) om een afspraak te maken. Alvast dank voor uw moeite.

Met vriendelijke groet,

M. Pohlkamp en M. Nuijten