Werkgroep A12 is een initiatief waarin meerdere individuen en vertegenwoordigers van wijkverenigingen uit zowel Gouda als Reeuwijk vertegenwoordigd zijn. De gemene deler is de ervaren overlast van de A12. Daarin hebben wij elkaar gevonden. Samen zijn wij sterk! De insteek is altijd geweest; meedenken en waar kan meewerken aan een oplossing. 

 Wat willen we bereiken :

 • Betere luchtkwaliteit, dus minder luchtvervuiling van de A12;
 • Minder geluidsoverlast van de A12 door o.a.:
  – Verhoging van de huidige geluidsschermen, van zeven meter naar 12 meter
  – Het plaatsen van aansluitend geluidsscherm van 400 meter tussen Gouda en 
  Reeuwijk en vanaf Gouweaquaduct.
  – Het verlagen van de snelheid van 100km naar 80 km langs de woonwijken van Gouda en Reeuwijk
  – Het aanbrengen van stilasfalt
 •  Dat door de gemeente Gouda en Rijkswaterstaat onze geluidsoverlast en gezondheid serieus genomen worden zodat er maatregelen getroffen worden ter bescherming van de gezondheid van de omwonenden van de A12.

Zoals gezegd zijn we een club van niet alleen praten maar ook doen. Er zijn inmiddels diverse gesprekken geweest met Rijks Waterstaat en omgevingsdiensten. En die gesprekken gaan door.

Wij hebben op 18 januari het stokje overgedragen aan de gemeente Gouda door het aanbieden van een petitie met onze wensen, ondersteund door ruim 1700 handtekeningen.  zodat de Gemeente Gouda samen met ons (wij blijven actief) gaat optrekken om Rijks Waterstaat in beweging te krijgen. 

Volg ons op

Facebook

Instagram

www.a12gouda.nl