Op de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2012 zal onze twitterende wijkagent Marcel Bos met ons in gesprek gaan om uit te leggen wat hij doet voor de Hoevebuurt en hoe wij als bewoners daar onze rol in kunnen spelen.

Het is belangrijk dat wijkagenten bekend en bereikbaar zijn. Het Wijkteam Plaswijck en de wijkagenten houden daarom regelmatig bewonersbijeenkomsten in de buurt. In deze buurten hebben bewoners en bedrijven de behoefte om met de wijkagent kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Signalen, wensen, klachten en ideeën over leefbaarheid en veiligheid kunnen zo gericht doorkomen bij politie en gemeente. Bewoners kunnen aan de wijkagenten vertellen wat er leeft in hun buurt. Omgekeerd krijgen bewoners en bedrijven informatie over de nieuwe veiligheidsaanpak van de gemeente Gouda. Per buurt komen specifieke onderwerpen aan de orde, op basis van eerdere meldingen en bewonersenquêtes. Zodoende kan een meer effectieve en efficiënte inzet van de politie worden bereikt. Deze bijeenkomsten dienen mede als vervanging van het opgeheven spreekuur van de wijkagenten.

Als u een specifiek onderwerp heeft waarvan u wilt dat het besproken wordt, geef dit dan door aan de voorzitter via voorzitter@12hoeven.nl. De Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven wordt gehouden in De Rotonde (Zuidhoef 138) van 20:30 uur tot circa 22:30 uur. De zaal is open vanaf 20:00 uur.