Maandag 27 mei 2013, aanvang 20:00, zaal De Rotonde

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven. Deze vindt plaats op maandag 27 mei 2013, van 20:00 uur tot circa 22:00 uur in zaal De Rotonde aan de Zuidhoef 138. De zaal is open vanaf 19:30 uur.

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Notulen van de ALV van 26 april 2012
 3. Algemeen Jaarverslag 2012
 4. Financieel verslag 2012 en advies van de kascommissie
 5. Begroting 2013
  1. Plannen lustrumcommissie
  2. Rondweg Reeuwijk en A12
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Verkiezing bestuur
  1. Kandidaten die zich aan willen melden voor het bestuurslidmaatschap kunnen zich melden bij de voorzitter (voorzitter@twaalfhoeven.nl of 06-45726452)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting en napraten met een drankje

Wij horen graag of u bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig zult zijn door middel van het sturen van een e-mail naar voorzitter@twaalfhoeven.nl.