De werkgroep onderhoud stelt zich ten doel de belangen van de leden van de vereniging in relatie tot het onderhoud van de woningen extern te behartigen.

Tegelijkertijd zal de commissie een signalerende en adviserende rol vervullen jegens bestuur en leden(vergadering).

Voor de komende jaren ligt er een uitdaging om de focus te leggen op die bouwkundige elementen die langzaam maar zeker aan vervanging toe zijn en daarvoor contacten te leggen met leveranciers en aannemers opdat voor de leden een zo goed mogelijke kwaliteit tegen een zo aantrekkelijk mogelijke prijs kan worden bedongen.

De commissieleden  treden NADRUKKELIJK NIET op als projectleiders op opdrachtgevers voor individuele kopers (leden).

Iedere eigenaar is vanzelfsprekend autonoom in het aangaan van geboden mogelijkheden. Op termijn zal worden bezien of de huidige samenstelling qua achtergrond / kennis / capaciteit toereikend is.

Om een beeld te krijgen over de zaken waar de werkgroep zich mee bezig zal kunnen gaan houden hebben we een kleine enquête gemaakt. De uitslagen van deze enquête zullen we binnenkort presenteren.