Presentatie op 24 april over de bouw van Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle

De laatste tijd komt vaak in het nieuws dat de gemeente Gouda met financiële tekorten kampt. De nieuwe wijk Westergouwe vormt een van de verliesposten. Dat soort problemen zijn er niet alleen nu, maar waren er vroeger ook al. Zo waren er al in de jaren zeventig financiële problemen door een nieuwe wijk. Het “Gat van Bloemendaal” domineerde toen het plaatselijke nieuws, een groot tekort veroorzaakt door de bouw van Bloemendaal en Plaswijck.
Wilt u meer weten over het “Gat van Bloemendaal” en andere wetenswaardigheden over de wijken Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle, kom dan op donderdag 24 april om 20.00 uur naar De Veste, Ridder van Catsweg 300. Daar wordt het vierde en laatste deel van het boek “Stad van de Gouwenaars” gepresenteerd. Het vierde deel gaat geheel over deze wijken. Het beschrijft de ontwikkeling van de wijken en verder komen alle straten, bruggen enzovoorts aan de orde. Het boek is rijk geïllustreerd. Het wordt uitgegeven door de Historische Vereniging die Goude.
Het boek wordt aangeboden aan twee gemeentebestuurders die nauw betrokken waren bij de bouw van deze wijken, de vroegere wethouders Harms en Lenderink. Ook Joost Váhl , ontwerper van de woonomgeving Bloemendaal / Plaswijck, heeft zijn medewerking toegezegd. Er is een avondprogramma waarin u hen vragen kunt stellen over hoe het gegaan is en waarom uw wijk er zo is komen uit te zien. Ook is er gelegenheid kwesties die nu in deze wijken spelen te bespreken.
De toegang is gratis