Beste wijkbewoners,

Met dit artikel informeert de werkgroep onderhoud u over de uitkomst van de recent gehouden enquête.

Er zijn in totaal 40 reacties binnen gekomen en verwerkt, waarbij u uiteraard verschillende keuze-opties heeft ingevuld. De uitslag is (peildatum 01 december) als volgt:

Onderwerp: Aantal uitgebrachte stemmen:
Dakpannen 29
Vloer- spouw- dakisolatie 16
Goten 13
Kozijnen 9
Voegwerk 9
Schuren (bergingen) 8
HR-ketels 6

Zoals bekend is de capaciteit van onze werkgroep (3 mensen) beperkt. Om die reden zullen wij ons de komende periode richten op de eerste twee onderwerpen.

dakpannen

isolatie

Voor steeds meer huishoudens is het vervangen van de dakpannen geen onderwerp van belang meer omdat u dit al heeft laten doen. In dat geval kunt u ons en uw buren helpen door de werkgroep te informeren over uw aannemer; uw bevindingen van de verrichte werkzaamheden en de daarbij gepaard gaande kosten. Dat scheelt ons eenvoudigweg veel werk en biedt wellicht bovendien een onderhandelingskader.
Datzelfde geldt overigens voor vloer-, spouw- en dakisolatie. Wij zien uw informatie (ook als het zelf is uitgevoerd) graag tegemoet via onderhoud@twaalfhoeven.nl

Heeft u vakinhoudelijke kennis en een paar uurtjes vrije tijd per jaar om ons van relevante informatie te voorzien of wilt u onze werkgroep komen versterken? Laat het ons weten! We houden er bewust GEEN vergadercultuur op na. Tot dusver is de werkgroep één maal bij elkaar geweest en heeft het vervolg van de communicatie en afstemming per mail plaatsgevonden. Vooral ‘handen uit de mouwen’ is het credo.

De werkgroep hoopt u dan in de eerste helft van volgend jaar al de eerste resultaten te kunnen melden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Onderhoud