Beste medebewoner,

Over enige tijd start een nieuwe vervoersdienst in Gouda voor maatwerkvervoer in, voor en van de wijk: VervoersPuntGouda.

Gezamenlijk initiatief van aantal vrijwilligersorganisaties

Het is een initiatief van een aantal vrijwilligersorganisaties die goed, goedkoop en gezellig vervoer voor Goudse inwoners van 65+ willen. Het is gebleken dat hieraan veel behoefte bestaat bij bewoners. VervoersPuntGouda is bedoeld voor bewoners die (met een beetje hulp) zelfstandig kunnen in- en uitstappen.

LogoVervoersPuntGouda

Vervoer in Gouda en in de wijk

VervoersPuntGouda biedt korte ritten naar sociale activiteiten en afspraken. Bijvoorbeeld voor winkelen in de binnenstad, het zwembad, of bezoek aan de huisarts. VervoersPuntGouda zal eerst alleen doordeweeks rijden van 9 tot 17 uur en alleen binnen Gouda. In de beginfase is per rit te betalen. Er komen ook maand- en kwartaalabonnementen.

Individueel vervoer

Indien men ergens naar toe wilt in Gouda, ook al is het een kort ritje, dan is uiterlijk een dag van te voren de rit te boeken bij de Telefooncentrale. De chauffeur zal de bewoner op het afgesproken tijdstip ophalen en weer thuisbrengen als hij/zij dat wenst.

Gezamenlijke uitstapjes

Ook komen er gezamenlijke uitstapjes naar activiteiten, op vaste dagen en tijden in de week. Samen-uit-samen-thuis staat voorop! Eenzaamheid en beperkte vervoersvoorzieningen zijn een probleem in de wijk, aldus ook zorg- en welzijnsinstellingen.

Uitgebreid vooronderzoek bij andere steden

Er is uitgebreid kennis opgedaan in andere steden, waar dit type vrijwilligersvervoer steeds meer voor komt. In 55 andere steden zijn er al bewonersorganisaties die vrijwilligersvervoer bieden.

Meedoen en meehelpen

Betrokken bewoners die als vrijwilliger willen meehelpen zijn meer dan welkom! Het gaat om chauffeurs, begeleiders, planners en telefonisten voor de Telefooncentrale. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Telefooncentrale 0182 717 006. Wij hopen op veel steun!

Informatiebijeenkomst Korte Akkeren

Voor belangstellenden (reizigers, vrijwilligers) uit Korte Akkeren is er een informatiebijeenkomst bij Sportclub ONA op donderdag 25 juni 2015, aanvang om 20.00 uur, duur tot ca. 21.30 uur. Het adres is Gerard Leeustraat 2, 2802 RZ te Gouda.

Informatiebijeenkomst Bloemendaal, Plaswijck, Gouda Noord

Voor belangstellenden uit Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord is er een informatiebijeenkomst in De Prinsenhof op maandag 29 juni 2015, aanvang om 20.00 uur, duur tot ca. 21.30 uur. Het adres is De Prinsenhof, Anne van Meertenssingel 10, 2804 TL Gouda, dat is nabij de Calslaan. (NB In de wijkflyer staat een verkeerd adres, met excuses.)

Vervoersenquête

U kunt als u dat wilt op www.bloemendaalplaswijck.nl een vervoersenquête invullen. Op deze website vindt u de komende tijd steeds meer informatie over (nieuwe) maatschappelijke wijkvoorzieningen. Voor de toegangscode van de enquête, zie de achterkant van de wijkflyer die momenteel in Korte Akkeren, Bloemendaal, Plaswijck en Gouda Noord wordt bezorgd. U kunt het wachtwoord ook opvragen via email.

Wij hopen dat dit initiatief bijdraagt aan een leefbare wijk met goede maatschappelijke wijkvoorzieningen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Bewonersorganisatie / Wijkteam Plaswijck