Zaterdag 22 november 2014 organiseert de Werkgroep Leefomgeving van Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven een schoonmaakactie. De Twaalf Hoeven is de groenste buurt van Gouda en die positie behouden we graag. Het thema zal zijn: ‘Maak je buurt mooi!’ Met de ondersteuning van Cyclus, Promen, Wijkteam Plaswijck, Gemeente Gouda, Estafette Odin BV en Basisschool Het Vlot maken we onze buurt nóg mooier! Wethouder Hilde Niezen zal het ‘startschot’ geven.

OpschoonAktie

De Twaalf Hoeven en het openbaar groen schonen we met elkaar op.
We verzamelen zwerfvuil en harken de langzaam verteerbare bladeren van de vele platanen in onze buurt bijeen. Ook planten we 800 biologische bloembollen, waarmee de buurt in het voorjaar weer een mooie en kleurrijke aanblik krijgt. Dit is een leuke activiteit voor jong en oud, waarbij je buurtgenoten leert kennen terwijl je samen werkt aan een prettige leefomgeving. We hebben je hulp écht nodig, want 800 bloembollen plant je niet alleen!

Om 9.30 uur wordt gestart bij de Eetbare Buurttuin aan het begin van de Ida Hoeve. Hier staat de koffie klaar. De werkgroep Leefomgeving geeft een korte toelichting op de activiteit. Vervolgens zal wethouder Hilde Niezen bloembollen overhandigen en hiermee de activiteit een aftrap geven. Vervolgens ligt er voor iedere hoeve een pakketje klaar met o.a. bezem, kruiwagen, vuilniszakken en vuilnisknijpers waarmee men gezamenlijk een straat kan schoonmaken. Na de schoonmaakactie poten we met elkaar de bloembollen in het openbaar groen. Rond 13.00 uur ronden wij af en worden er pannenkoeken gebakken en soep gekookt op een driepoot in de Eetbare Buurttuin.

Programma
9.30 uur Gezamenlijke aftrap bij de Eetbare Buurttuin
9.45 uur Samen de eigen Hoeve schoonmaken
11.00 uur Koffiepauze
12.00 uur Bloembollen planten
13.00 uur Afronding met pannenkoeken en soep in de Eetbare Buurttuin

Meld je voor 15 november aan door een e-mail te sturen naar leefomgeving@twaalfhoeven.nl. Vermeld daarbij je naam, de Hoeve waar je in woont en met hoeveel personen je meedoet.

Deze actie ‘Maak je buurt mooi!’ wordt mede mogelijk gemaakt door Cyclus, Promen, Wijkteam Plaswijck, Gemeente Gouda, Estafette Odin BV en Basisschool Het Vlot.

Kijk ook eens op Facebook www.facebook.com/12hoeven