Vanaf de jaren 80, dus alweer ruim 40 jaar, worden er door bewoners uit Gouda initiatieven genomen om geluidsoverlast vanaf de A12 te bestrijden. En dit jaar gaan we daar nieuw elan aan geven en is de werkgroep A12 inmiddels weer actief.

Een laatste werkgroep, bestaande uit bewoners uit de noordrand van Gouda is van 2010 tot 2012 bezig geweest tegen de overlast van de A12. Deze werkgroep is gestopt omdat ze geen bevredigend resultaat kon bereiken.

We merken dat de overlast weer fors toeneemt. Daarom heeft een nieuwe groep bewoners het initiatief genomen om dit probleem eens goed onder de loep te nemen. Dit keer gezamenlijk met andere bewoners uit de wijken Bloemendaal en Plaswijck, maar ook bewoners in wijken van Reeuwijk.

De A12 gaat weer verder verbreed worden, waardoor het geluid en het fijnstof nog meer toeneemt. Vooral met wind uit het noorden en westen is dit een groot probleem. De geluidsschermen doen hun werk niet: ze zijn te laag en staan verkeerd waardoor het geluid juist wel in de woonwijken komt.  

Wij willen hier serieuze aandacht voor vragen en verandering in brengen. U toch ook? Helpt u ons mee? Samen staan we sterk….

Bezoek de speciaal hiervoor opgezette website: https://a12gouda.nl/

Er is ook een petitie. Om u solidair te tonen met onze inzet om de geluidsoverlast en fijnstof overlast langs de A12 en in onze mooie wijk terug te dringen willen we u vragen de petitie te ondertekenen. U kunt deze hier vinden: https://a12gouda.petities.nl/