Is er iemand te vinden die hoofdverantwoordelijk wil zijn voor het bijhouden van de Facebook pagina van de vereniging? Dit houdt in het zelf plaatsen van stukjes op de pagina alsmede in samenspraak met andere organisaties als de sociaal makelaars en anderen, plaatsen van berichten? Foto’s en korte artikelen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Bij deze rol hoort ook het creëren van kopij voor het hoeveblad 4 maal per jaar.

Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de secretaris via: secretaris@12hoeven.nl