De Rotonde is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel en is tevens een inloopcentrum voor wijkbewoners.

De Rotonde werkt nauw samen met het wijkteam Plaswijck en met bewonersvereniging De Twaalf Hoeven. Met elkaar organiseren wij allerlei activiteiten.

De inloopactiviteiten van De Rotonde bieden een gevarieerd activiteitenaanbod voor wijkbewoners.

De inloopactiviteiten in De Rotonde zijn activiteiten voor iedereen die er gebruik van wil maken. Het varieert van ontmoeting, gezamenlijke maaltijden, een ruilbibliotheek, computeractiviteiten tot diverse creatieve activiteiten.

Klik hier voor de agenda,