Dit jaar gaan wij weer vol enthousiasme aan de slag met de subsidieregeling Gezond in Gouda! Via deze mail wil ik jullie attenderen op deze subsidieregeling. Een subsidieaanvraag kan tot 15 november 2021 worden ingediend. Let op: een aanvraag moet 4 weken voor de te organiseren activiteit binnen zijn.

Gezond in Gouda was oorspronkelijk een 3-jarige regeling, die liep van 2018 t/m 2020, waarbij het doel van de subsidieverlening is de gezondheidsachterstanden voor inwoners van Gouda die in een lage sociaaleconomische positie verkeren te verminderen. Zie voor het landelijke programma en voorbeelden: www.gezondin.nu. De landelijke subsidieregeling is verlengd en daarom hebben we vanaf 2021 een nieuwe lokale regeling met hetzelfde doel. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het subsidieplafond wordt € 30.000 per subsidiejaar, €10.000 per gebied (Noord, Oost en West) en de subsidiehoogte bedraagt maximaal € 2000 per aanvraag.
  • De beoordeling wordt niet meer uitgevoerd door een beoordelingscommissie in een tendersysteem met een puntenstelsel en rangschikking van onderlinge aanvragen. De beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst aan de hand van de criteria omschreven in artikel 6 (zie subsidieregeling). De beoordeling wordt gedaan door een beleidsadviseur en er volgt een collegiale controle.
  • Het gehele jaar kunnen aanvragen worden ingediend, totdat de middelen uitgeput zijn. Op volgorde van binnenkomst, worden volledige aanvragen in behandeling genomen en beoordeeld. Dit kan totdat het deelplafond (€ 10.000) van het bedrag van het gebied bereikt is.

De nieuwe subsidieregeling en het bijbehorende aanvraagformulier kunt u vinden op: https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/subsidie-aanvragen/subsidie-gezond-in-gouda. Vooral organisaties met een aanbod dat een directe bijdrage levert aan een gezonde leefstijl willen we nadrukkelijk uitnodigen een aanvraag in te dienen.

Als je een aanvraag gaat indienen, dan graag alléén gebruik maken van het originele aanvraagformulier op de website! Houd de informatie op het aanvraagformulier beperkt. Kan je er niet voldoende informatie op kwijt, zet de rest in je (beknopte) plan van aanpak. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het aanvraagformulier, het plan van aanpak en de begroting. Zorg dat je aanvraag volledig is.

Mochten je een goed idee hebben voor je buurt of wijk, in het kader van ‘gezondheid’, dan kan je een aanvraag indienen voor een max. bedrag van 2000, – euro per initiatief.

Heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraag, bel dan’ de Wijkwijzer’ elke werkdag tussen 14 u en 16 u op telnr: 088-9004321 en vraag een Sociaal Makelaar om mee te denken.

De aanvraag kan t/m 14 november ingestuurd worden, dus (bijna) het hele jaar mogelijk!

Deel deze informatie gerust in je netwerk!

Hartelijke groeten van Inez Plompen (tot 12 maart) en Sebastiaan Boelhouwer

Sociaal makelaars Noord