Geachte mede wijkbewoner,

Met de stijgende energieprijzen is er alle reden om aandacht te besteden aan de energie- en warmtetransitie.

Ook is de nieuwe projectleider van de gemeente Gouda voor de warmtetransitie in onze wijk van start gegaan. Zoals bekend is onze wijk verkenningsblok in Gouda.

Met deze nieuwsmail informeren wij u graag over de laatste nieuwsitems.

Met vriendelijke groet,
Energiecoöperatie WijkEnergie 2804
06 239 56 999
contact@we2804.nl

Duurzaamheidsmarkt gemeente Gouda St Jan zaterdag 19 november 2022

Duurzaamheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt van veel Gouwenaren. Daarom organiseert de gemeente Gouda op zaterdag 19 november van 10.00-16.00 uur een informatiemarkt in de St Jan. Gouwenaren kunnen terecht voor informatie over onder andere energiebesparing, hulp van energie coaches, het verduurzamen van een huis en het aanleggen van een groen dak. Er zijn verder verschillende stands van organisaties, ook van Energiecoöperatie WijkEnergie 2804.

Meer informatie volgt op: https://maakgoudaduurzaam.nl/

Informatiebijeenkomst Glasisolatie woensdag 30 november 2022 in wijkcentrum VanNoord

Woensdagavond 30 november as. is er een speciale informatiebijeenkomst voor wijkbewoners van 2804 over glasisolatie. Deze bijeenkomst is een vervolg op onze drukbezochte duurzaamheidsdag in maart van dit jaar. Er waren toen veel vragen over glasisolatie, vandaar deze bijeenkomst.

Glasisolatie is bovendien een effectieve maatregel. Er is meestal relatief veel warmteverlies bij ramen en een goede glasisolatie betekent dus een directe besparing op de energierekening én geeft meer warmtecomfort en minder geluidsbelasting.

Lees veel meer en/of meld u aan op: https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/

Op dinsdag 15 november as. is er een startbijeenkomst voor bewoners van de Mammoet over de komende warmtetransitie. Wat kan dit betekenen voor de wijk en de wijkbewoners? De Mammoet ligt vlakbij het kernonderzoeksgebied van de wijk. Welke vragen, zorgen en suggesties zijn er bij de bewoners? De bijeenkomst wordt georganiseerd door de energiecoöperatie WijkEnergie2804 en de bewonersgroep Mammoet.

Lees meer info en/of meld u met het formulier aan op: https://www.we2804.nl/wijkinitiatieven/mammoet/

Nieuwe projectleider gemeente voor startblok Plaswijck

De nieuwe projectleider namens de gemeente Gouda is Ruud IJtsma. Sinds augustus 2022 werkt hij als Projectleider Energietransitie Gebouwde Omgeving voor de gemeente Gouda. Inmiddels heeft hij al uitgebreid kennis gemaakt met de kerngroep van bewonersorganisatie/ energiecoöperatie WijkEnergie2804 en met enkele bewonersgroepen in de wijk. Komende tijd gaat hij verder met zijn kennismakingsronde in de wijk. Er is al sprake van een constructieve samenwerking, ook met zijn nieuwe collega Danny van der Roest. Graag stelt hij zich zelf aan u voor op …..

Lees meer op: https://www.we2804.nl/nieuws/

De warmtetransitie in de wijk: wat gaat er gebeuren(en wat niet) ….

Samen met de gemeente Gouda is er veel en goed overleg over wat er kan en moet gebeuren in de wijk en wat niet. In een gezamenlijk overleg met de projectleiders zijn afgelopen week de eerste actiepunten besproken. Deze onderzoeks- en actiepunten zijn mede tot stand gekomen op basis van vele gesprekken en overleggen, (officiële) documenten, raadsbesluiten, eerdere ervaringen, online bewonerssessies, bewonersenquêtes en buurtinitiatieven. Uitgangspunt voor ons als bewonersorganisatie / energiecoöperatie hierbij is de belangen van de wijkbewoners te behartigen. NB Zie het overzicht, belangrijk wordt bijvoorbeeld het onderzoek naar aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen ….

Lees meer op: https://www.we2804.nl/energiecooperatie/plan-van-aanpak/