Recent heeft het nieuwe bestuur zijn eerste vergadering gehouden. Er is binnen die vergadering een besluit genomen over de herverdeling van functies en taken.

Bestuur

Ben Peters is tot de ALV 2016 voorzitter. Bas Bakker neemt de rol van vice-voorzitter op zich. Jaap van Rotterdam is tijdens de laatste ALV al gekozen tot penningmeester. De overige bestuursfuncties voor Peggy en Jan Revet en Maaike Noordanus blijven ongewijzigd.

Ben Peters heeft al aangekondigd zich de komende ALV niet opnieuw herkiesbaar te stellen omdat hij de bestuurlijke continuïteit van onze vereniging  belangrijk vind: als ieder jaar 1/3 van het bestuur wordt gekozen door de leden, dan borgen we deze belangrijke bestuurlijke continuïteit.

Met elkaar ligt er dus een mooie taak om vóór komende ALV twee nieuwe enthousiaste mensen te vinden die zich bestuurlijk een paar jaar willen inzetten voor onze mooie vereniging. Misschien nu al interesse? Laat het ons weten. Het kost je echt geen zeeën van tijd.

Taken

Met deze bestuurlijke wisseling heeft er ook een kleine wijziging in de vertegenwoordiging naar de werkgroepen plaatsgevonden:

– Bas richt zich vanaf nu op de werkgroep onderhoud;

– Ben richt zich op de werkgroep leefomgeving.