veiligheidspuntGouda

Beste medebewoner,

Hierbij de laatste ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Deze nieuwsmail van bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck zal bij wijze van kennismaking eenmalig naar de gehele adreslijst worden gestuurd en niet alleen naar de abonnees en kerngroep leden.

Nieuwe website ‘veiligheidspuntgouda’
Veiligheid in de wijk is voor veel bewoners een belangrijk thema. Om belangrijke informatie overzichtelijk beschikbaar te maken is een aparte website gemaakt, zie http://www.veiligheidspuntgouda.nl

Verslag laatste veiligheidsavond 18 januari whatsapp groepen
Hier staat ook het verslag van de druk bezochte en goede bijeenkomst staat op http://veiligheidspuntgouda.bloemendaalplaswijck.nl/documentatie/whatsapp-groepen/

Vervolg bijeenkomst 9 mei coördinatoren whatsapp groepen
Zoals toen besproken zullen de coördinatoren van de whatsapp groepen vaker bij elkaar komen. Leren van elkaar en contact onderhouden is belangrijk. Dan zal ook de nieuwe BuurtMonitor worden getoond. De gemeente en wijkagenten zijn ook aanwezig. Aanmelden kan via de blauwe knop onderaan deze mail. Nadere info over locatie en tijd volgen nog.

Buurt Monitor: besloten wijkplattegrond whatsapp groepen
Op de nieuwe website staan onder andere alle bekende whatsapp groepen ingetekend voor de wijken Bloemendaal (2804), Plaswijck (2804) en Gouda Noord (2805). Het blijkt dat in sommige delen er nog onvoldoende dekking is. Uiteraard is deze plattegrond afgeschermd om inbrekers niet op ideeën te brengen. Leden van de kerngroep en app-coördinatoren krijgen het wachtwoord apart toegezonden. De plattegrond is opgesteld samen met de gemeente Gouda.

Gemeente Gouda: contactpersoon appgroepen
Contactpersoon voor de whatsapp groepen in Gouda is Esmee van der Plas. Zij werkt bij de afdeling Veiligheid en wijken. U kunt haar bereiken via contact@bloemendaalplaswijck.nl
of esmee.vanderplas@gouda.nl voor het opstarten van een nieuwe óf aansluiten bij een bestaande whatsapp groep in uw eigen buurt.

‘Buurt Bestuurt’ nog niet gestart
De proef in Plaswijck waarbij bewoners meer inspraak krijgen over de inzet van politie en stadstoezicht is nog niet gestart. Er zijn nog enkele zaken ‘af te stemmen’…. Meer informatie op http://veiligheidspuntgouda.bloemendaalplaswijck.nl/in-de-wijk/buurt-bestuurt/  .

Cameratoezicht
Vandaag behandelt de gemeenteraad het cameratoezicht. In de Memo van de gemeente staat dat het cameratoezicht in Gouda belangrijk anders georganiseerd gaat worden. U vindt relevante informatie op http://veiligheidspuntgouda.bloemendaalplaswijck.nl/nieuws/

Reageren
Wij hopen dat u deze nieuwsmail over veiligheid op prijs stelt. U kunt zich blijvend abonneren door een mail te sturen (zie blauwe knop hieronder). Reacties of suggesties zijn ook welkom, u kunt gebruik maken van onderstaande blauwe knoppen.

Met vriendelijke groet,
Stichting bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck